Γιατί να επιλέξω γενόσημο φάρμακο;

Επικοινωνία

Υπουργείο Υγείας
Αριστοτέλους 17, Τ.Κ. 10187, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ: 2132161000, 2132161001

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα σας ενδιαφέρει
ή να μας ενημερώσετε για τις παρατηρήσεις σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρακάτω email:

sitecontact@moh.gov.gr