top of page
625951_1144d2771c4a4acd942bb32ee45c2397~mv2_edited.png

Τι είναι τα γενόσημα φάρμακα;

Τα γενόσημα είναι φάρμακα που παράγονται και διατίθενται μετά τη λήξη του προστατευτικού δικαιώματος (πατέντας) ενός εμπορικού φαρμάκου. Όταν μια φαρμακευτική εταιρεία αναπτύσσει ένα νέο φάρμακο, κατοχυρώνει μια πατέντα για να της παραχωρήσει αποκλειστικά δικαιώματα παραγωγής και πώλησης για έναν συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, συνήθως για περίπου 20 χρόνια.

 

​Αφού λήξει η πατέντα, άλλες φαρμακευτικές εταιρείες έχουν το δικαίωμα να παράγουν και να πωλούν το ίδιο φάρμακο, χρησιμοποιώντας τη γενόσημη ονομασία του. Τα γενόσημα φάρμακα περιέχουν τα ίδια δραστικά συστατικά με το αρχικό φάρμακο που καλύπτεται από πατέντα, είναι αποτελεσματικά και ασφαλή, αλλά συνήθως κοστίζουν λιγότερο από το πρωτότυπο φάρμακο. Καθίσταται έτσι η θεραπεία πιο προσιτή σε περισσότερους ανθρώπους.
Περισσότερες πληροφορίες στο Wikipedia.

Είναι ασφαλή;

Ναι, τα γενόσημα φάρμακα είναι ασφαλή όταν πληρούν τα αυστηρά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας που ισχύουν στη χώρα όπου παράγονται και διατίθενται. Οι φαρμακευτικές εταιρείες που παράγουν γενόσημα φάρμακα πρέπει να ακολουθούν τις κανονιστικές απαιτήσεις και να υποβάλλουν τα προϊόντα τους σε αυστηρούς ελέγχους ποιότητας και αποτελεσματικότητας πριν γίνει η έγκρισή τους.

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, τα γενόσημα φάρμακα περιέχουν τα ίδια δραστικά συστατικά με το αντίστοιχο πρωτότυπο φάρμακο, έχουν την ίδια δοσολογία και φαρμακευτική μορφή, και έχουν αποδειχθεί ότι είναι ισοδύναμα σε αποτελεσματικότητα και ασφάλεια. Οι γενόσημες εκδοχές πρέπει επίσης να πληρούν τις απαιτήσεις της κανονιστικής αρχής σχετικά με τη σήμανση, τις πληροφορίες ασφαλείας και τις οδηγίες χρήσης.

bottom of page